FAQ – najczęstsze pytania

Tak. Nasza firma zapewnia umowy i formularze w języku polskim i pomoc polskiego koordynatora.

Aby wziąć udział w rekrutacji, musi Pani/Pan wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie, przysłać do na swoje CV pocztą elektroniczną, lub zadzwonić na numer: +48 881 449 766

Dokumentem niezbędnym do wyjazdu jest ważny dowód osobisty bądź paszport.

Firma Comac Jobs działa zgodnie z obowiązującym prawem i nie pobiera od pracowników żadnych opłat ani prowizji.

Koszty rekrutacji pracowników ponosi w całości firma, która podpisuje z agencją umowę.

Czas zbierania aplikacji to 1 aż 2 tygodnie. CV wpisujemy do bazy danych i wybieramy tych kandydatów, którzy mają największe doświadczenie lub predyspozycje zawodowe. Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Dane osób, które się nie zakwalifikowały, pozostają w bazie danych do czasu zatrudnienia na innej pozycji lub usunięcia na żądanie.

Jak najbardziej, agencja Pracy Comac Jobs s.r.o. zobowiązana jest do przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika oraz do prowadzenia wymaganej ewidencji zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym pracowników w Czechach.

Pracownik  jest zatrudniany przez agencję pracy Comac Jobs s.r.o. w Czechach, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, czyli zewnętrznej firmy (klienta agencji).

Całość wynagrodzenia za godziny podstawowe oraz nadgodziny i premie jest wypłacana co miesiąc, przelewem na podane przez pracownika konto czeskie.

Aktualne oferty pracy zamieszczone są na naszej stronie internetowej comacjobs.pl/jobs oraz w biurze w Wodzisławiu Śląskim.

Nasza siedziba mieści się w Ostrawie, dokładny adres to Comac Jobs s.r.o., ul. Janáčkova 16, 702 00 Ostrava. Centrum rekrutacyjne w Polce znajduje się w Wodzisławiu Śląskim, osiedle Dąbrówki 1A.
Wszystkie wskazówki znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce kontakt.