Pracownik  jest zatrudniany przez agencję pracy Comac Jobs s.r.o. w Czechach, a następnie delegowany na określony czas do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, czyli zewnętrznej firmy (klienta agencji).