Czas zbierania aplikacji to 1 aż 2 tygodnie. CV wpisujemy do bazy danych i wybieramy tych kandydatów, którzy mają największe doświadczenie lub predyspozycje zawodowe. Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Dane osób, które się nie zakwalifikowały, pozostają w bazie danych do czasu zatrudnienia na innej pozycji lub usunięcia na żądanie.