Jak najbardziej, agencja Pracy Comac Jobs s.r.o. zobowiązana jest do przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika oraz do prowadzenia wymaganej ewidencji zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym pracowników w Czechach.